Quy định bảo mật

Quy định bảo mật thông tin:

Khi tham gia hệ thống blog của chúng tôi, có vài phần tham khảo thông tin với mục đích hỗ trợ khách hàng tìm hiểu lĩnh vực Trade Coin. Vậy thông tin khách hàng được xử lý như thế nào?

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng:

Chúng tôi đảm bảo bí mật thông tin của khách hàng, cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.