Thủ tướng phê duyệt đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020

Thủ tướng phê duyệt đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020

Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt đã được chính phủ phê duyệt với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tổng thanh toán bằng tiền mặt của người dân dưới 10%.

Mục tiêu đề án đến năm 2020

  • 100% các siêu thị, trung tâm thương mại hiện đại phải sử có thiết bị thanh toán bằng thẻ và các thiết bị điện tử. Không sử dụng tiền mặt khi mua hàng.
  • 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ như viễn thông, điện nước… sử dụng phương thức thanh toán bằng thẻ điện tử.
  • 50% các hộ gia đình ở các thành phố đặc biệt là thành phố lớn không sử dụng tiền mặt trong thanh toán.
  • Đặc biệt tập trung phát triển vào các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa có cơ hộ tiếp cận với các phương tiện thanh toán bằng thẻ điện tử. Góp phần phát triển toàn diện trên lĩnh vực tài chính điện tử.
  • Mục tiêu đến năm 2020 tỉ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên sở hữu ít nhất 1 tài khoản ngân hàng là 70% tổng dân số.

Ban hành một số chính sách khuyến khích thanh toán điện tử

Khuyến khích người dân sử dụng phương thức thanh toán điện tử với các dịch vụ như: nộp tiền điện, nước,thanh toán mạng, truyền hình ,mua hàng trên các kênh truyền hình mua sắm…

diem thu tien dien nuoc

Đưa ra những chế độ ưu đãi khuyến khích người dân thực hiện thanh toán bằng phương thức không dùng tiền mặt.

Nghiên cứu và đưa ra những quy chế phù hợp nhằm thúc đẩy người dân thanh toán không sử dụng tiền mặt. Bên cạnh đó tăng cường kiểm tra giám sát tăng cường tính minh bạch và bảo mật trong quá trình thanh toán bằng thẻ.

Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở nông thôn

Tăng cường dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt ở các trường học, bệnh viện, ngân hàng. Bên cạnh đó nghiên cứu và đưa ra những phương pháp thích hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển các mô hình, ứng dụng thanh toán phù hợp với điều kiện ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo.

Đẩy mạnh thanh toán điện tử ở khu vực hành chính công

Ở các ban ngành đoàn thể hành chính công sẽ thực hiện chính sách giao lưu, trao đổi thông tin với các ban ngành như: ngân hàng, chi cục thuế, kho bạc bằng phương pháp thanh toán điện tử.

Tiến hành lắp đặt các POS, mPOS đây là ứng dụng thanh toán điện tử giúp khách hàng có thể dễ dàng thanh toán các chi phí như y tế, các dịch vụ công, giao thông, học phí…

Thực hiện chính sách chi trả lương bổng, trợ cấp, lương hưu qua thẻ ngân hàng hoặc các thiết bị điện tử khác, giảm thiểu được thời gian chờ đợi và đi lại của khách hàng.

Trần Giang

Xem thêm các thông tin về tiền kỹ thuật số khác>> Tiền điện tử