Kính thưa toàn thể quý anh chị khách hàng gần xa thân mến, dòng