Tồn tại và phát triển gần 20 năm trong nghề, nhà máy sản xuất