Các vấn đề xoay quanh đồng tiền điện tử Bitcoin

Các vấn đề xoay quanh đồng tiền điện tử Bitcoin hiện nay

Bitcoin là một hình thức tiền tệ kỹ thuật số được tạo ra và lưu trữ. Không ai kiểm soát được nó. Bitcoins không được in như đồng đô la hay Euro – chúng được sản xuất bởi con người. Ngày càng nhiều doanh nghiệp chạy phần mềm trên toàn thế giới đã sử dụng phần mềm giải quyết các vấn đề toán học, và tại đó, bitcoins phát huy tác dụng.

  1. Mục đích sử dụng bitcoin

Bitcoins được lưu trữ trong “ví điện tử”, tồn tại trong đám mây hoặc trên máy tính của người sử dụng. “Ví điện tử” là một tài khoản ngân hàng ảo cho phép người dùng gửi hoặc nhận bitcoins, thanh toán hoặc tiết kiệm. Không giống như các tài khoản ngân hàng thông thường, ví tiền bitcoin không được bảo hiểm bởi FDIC.

Bitcoin có thể dùng để mua hàng ẩn danh. Ngoài ra, thanh toán quốc tế rất dễ dàng và rẻ vì bitcoins không gắn liền với bất kỳ quốc gia nào hoặc phải tuân thủ các quy định cũng như pháp luật cùng từng quốc gia. Các doanh nghiệp nhỏ có thể sẽ thích chúng vì không có lệ phí thẻ tín dụng. Một số người chỉ mua bitcoins như một khoản đầu tư, với hy vọng rằng họ sẽ tăng giá trị.

  1. Đặc điểm của bitcoin

Bitcoin được phân quyền

Mạng bitcoin không được kiểm soát bởi một cơ quan trung ương. Mỗi máy khai thác bitcoin và xử lý các giao dịch chiếm một phần của mạng, và các máy làm việc cùng nhau. Điều này có nghĩa là, về mặt lý thuyết, một cơ quan trung ương không thể kiểm soát và lấy ra những bitcoins của người dân ra khỏi họ giống như việc đánh thuế chẳng hạn. Và nếu một số của mạng không hoạt động vì một lý do nào đó, tiền vẫn tiếp tục chảy.

Dễ dàng thiết lập

Bạn thường phải làm các thủ tục ngân hàng để mở một tài khoản, đi kèm là một khoản tiền phí phải trả. Tuy nhiên, bạn có thể thiết lập một địa chỉ bitcoin chỉ trong vài giây, không có câu hỏi, và không có lệ phí phải trả.

Ẩn danh, nhưng hoàn toàn minh bạch

Người dùng có thể giữ nhiều địa chỉ bitcoin và chúng không được liên kết với tên, địa chỉ hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác. Mặc dù mỗi giao dịch bitcoin được ghi lại trong một bản ghi công khai, nhưng tên của người mua và người bán không bao giờ được tiết lộ – chỉ có các ID ví của họ.

Nếu bạn có địa chỉ bitcoin được sử dụng công khai, bất kỳ ai cũng có thể cho biết có bao nhiêu bitcoins được lưu trữ tại địa chỉ đó. Họ chỉ không biết rằng đó là của bạn.

Nhanh

Bạn có thể gửi tiền bất cứ nơi nào và nó sẽ đến nhanh chóng, ngay khi mạng bitcoin xử lý thanh toán.